การแต่งหน้ากึ่งถาวรคืออะไร

การแต่งหน้ากึ่งถาวรคืออะไร

รายละเอียดโปรโมชั่น

จะดีแค่ไหน...ถ้าเราตื่นขึ้นมาสวยเลยโดยที่ไม่ต้องแต่งหน้า!!!

การแต่งหน้ากึ่งถาวรคืออะไร แล้วดีอย่างไร

การแต่งหน้ากึ่งถาวร คือการแต่งเติมสีสันลงบนใบหน้าด้วยการใช้สีฝังลงไปในผิวโดยผู้เชี่ยวชาญ ยกตัวอย่างเช่น การทำคิ้ว เพ้นท์คิ้ว สไลด์คิ้ว สักคิ้ว การสักปากให้มีสีสัน การสักขอบตา โดยสีจะติดเพียงระยะเวลา 1-2 ปี หรือ 2-3 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพผิว

 

สีที่ใช้ในการแต่งหน้ากึ่งถาวรจะเป็นสีโมเลกุลเล็กที่เข้าไปเกาะเนื้อเยื่อในชั้นผิว แล้วค่อยๆ หลุดออกไปกับเซลล์ผิวที่ตายแล้ว

 

เมื่อเราสนใจการแต่งหน้ากึ่งถาวร เราสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือควรศึกษาข้อมูลและศึกษาผลงานของผู้ให้บริการซะก่อน โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ความใส่ใจในขั้นตอนการทำงานของผู้ให้บริการแก่เราเป็นสำคัญ สถานที่ให้บริการที่มีความสะอาดปลอดภัย น่าเชื่อถือ และที่สำคัญควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการทำทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจถึงความสวยและความปลอดภัยที่จะได้รับจากการบริการ