สินค้า และ บริการ (หลักสูตรการสอน)

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสินค้า : Dermapigmentation งานสักกึ่งการแพทย์

ราคา : 0 บาท

     โปรแกรมฝึกอบรมที่โด่งดังในระดับอินเตอร์ การันตีคุณภาพของ Nouveau Contour ทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้ากึ่งถาวร Permanent Make-up จากทุกมุมโลกจะได้รับการฝึกอบรมที่มีคุณภาพสูงอย่างเท่าเทียมกัน ตามแนวทางการฝึกอบรมที่เคร่งครัดของสถาบันฝึกอบรมนานาชาติ Nouveau Contour International Academy